Jon White

konzultant Jon White

Jon White konzultant je za upravljanje i razvoj organizacija te upravljanje javnim poslovima, odnosima s javnošću i korporacijskom komunikacijom, a radio je u javnim i privatnim organizacijama u Europi, Sjedinjenim Američkim Državama, Južnoafričkoj Republici, Australiji i Kanadi.

Radio je za tvrtke Shell, Motorola i British Airways, te za vlade u Ujedinjenome Kraljevstvu, Kanadi i Norveškoj. Surađivao je s britanskim uredom Foreign And Commonwealth na programima povezanima s komunikacijskim vještinama za diplomate te s Europskom komisijom, agencijama Europske komisije i Europskoga parlamenta na različitim područjima unutrašnje i vanjske komunikacije.

Gostujući je profesor na više sveučilišta i poslovnih škola, a napisao je knjige i članke o javnim poslovima, odnosima s javnošću i korporacijskoj komunikaciji.

Znanstveni je suradnik i stručnjak s diplomom Britanskoga instituta za odnose s javnošću te psiholog s doktoratom iz psihologije Londonske škole ekonomije i političkih znanosti, na kojoj drži kolegije iz korporacijske komunikacije.

Doprinos odnosa s javnošću društvenom i gospodarskom razvoju zemlje

Odnosi s javnošću često se susreću s pitanjem kako oni doprinose širemu društvu u okolini u kojoj se nalaze.

Ovo predavanje potvrdit će da odnosi s javnošću daju doprinos društvenoj dobrobiti, društvenomu i gospodarskomu razvoju. Oslanjanjem na istraživanja, studije slučaja i konkretne dokaze pokazat će se da odnosi s javnošću poboljšavaju donošenje odluka, dostavu i preuzimanje javnih usluga i komercijalne performanse.