Kotizacije i prijava

Pojedinačna fizička osoba

*obavezna polja

(HUOJ, HURA, HND, HUP, DSOJ ili PRSS)

Dajem privolu Hrvatskoj udruzi za odnose s javnošću iz Zagreba, Ilica 5, OIB 84996804446, kao voditelju obrade podataka za događaj „KOMferencija o komunikacijama“ da prikuplja osobne podatke u svrhu:

Ukupno

2.000 kn

*u iskazanu cijenu je uračunat PDV

Cijena kotizacije*:

HUOJ članovi: 1.500 kn
(
redovna: 2.250 kn)

Članovi HURA, HND, HUP, DSOJ, PRSS: 1.500 kn
(
redovna: 2.250 kn)

Ostali: 2.000 kn
(
redovna: 2.750 kn)

Studenti: 100 kn
(
redovna: 100 kn)

*u iskazanu cijenu je uračunat PDV

HUOJ ispostavlja ponudu za kotizaciju temeljem pristigle prijave na naznačenu e-adresu. Račun se izdaje po uplati kotizacije.

Early bird iznosi kotizacija vrijede do 15.10. kada se cijene podižu na redovnu vrijednost.