Zaštita privatnosti

Zaštita privatnosti opisuje kako Hrvatska udruga za odnose s javnošću (u daljnjemu tekstu: HUOJ) postupa s vašim osobnim podatcima koje zaprimi tijekom korištenja preglednika KOMferencija. Osobnim podatcima smatraju se vaši identifikacijski podatci: ime i prezime, e-adresa, adresa, odnosno podatci koji inače nisu javno dostupni, a koje Hrvatska udruga za odnose s javnošću sazna kad posjetite mrežnu stranicu KOMferencija.hr.

HUOJ se obvezuje da će se vašim osobnim podatcima koristiti samo u identifikacijske svrhe dok posjećujete mrežnu stranicu KOMferencija.hr, kako bi vam omogućila korištenje svim pruženim mogućnostima.

HUOJ će vaše osobne podatke čuvati u tajnosti, neće ih distribuirati, objavljivati, davati trećim stranama na korištenje niti ih na bilo koji drugi način učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj osobi bez vaše prethodne suglasnosti.

Pristanak

Svojom prijavom za sudjelovanje na KOMferenciji o komunikacijama dajem pristanak da Hrvatska udruga za odnose s javnošću iz Zagreba, Ilica 5, OIB: 84996804446, (u daljnjemu tekstu: HUOJ), kao voditelj obrade podataka za događaj KOMferencija o komunikacijama, koji se održava na adresi Nova ves 17, 10 000 Zagreb, prikuplja sljedeće podatke:
ime, prezime, e-adresa, broj mobitela, tvrtka, OIB i adresa.

Svrha prikupljanja podataka su:

Svojom prijavom za sudjelovanje na KOMferenciji o komunikacijama potvrđujem da me je Hrvatska udruga za odnose s javnošću obavijestila o mojim pravima:

Ako želite ostvariti svoja prava, molim da zahtjev pošaljete na e-adresu: info@huoj.hr.

Ovaj Pristanak vrijedi do opoziva ili prestanka obrade zbog ispunjenja svrhe za koju je dana, kad će osobni podatci biti izbrisani te će njihova obrada prestati.

Za sva dodatna pitanja obratite se na e-adresu: info@huoj.hr.

Hrvatska udruga za odnose s javnošću