Odvjetnici i komunikacijski stručnjaci

Odvjetnici i komunikacijski stručnjaci

Riječ je o dvama zanimanjima koja na prvi pogled nemaju mnogo toga zajedničkoga, ali kad se malo zagrebe ispod površine, otkrivaju se mnoge sličnosti i izazovi s kojima se osobe koje se obama navedenim zanimanjima svakodnevno susreću.

U usporedbi s odnosima s javnošću, odvjetništvo je u Republici Hrvatskoj već staro zanimanje, tj. vrlo normirano zanimanje u kojemu su pravila postupanja jasna. Odnosi s javnošću upravo su suprotno od toga – još uvijek vrlo mlado zanimanje u kojemu pravila postupanja nisu svima poznata.

Ipak, odvjetnicima i PR-ovcima zajedničko je da brane interese svojih klijenata – odvjetnici pred različitim sudovima, a PR-ovci pred sudom javnosti, po nekima i najvažnijim sudom.
Usto, uz oba zanimanja nerijetko se veže negativna predodžba da su osobe koje se njima bave manipulatori i lažljivci.

Kako se nose sa svakodnevnim izazovima? Sudi li se danas zaista po pravdi ili po stečenoj predodžbi? Postoji li svijest o potrebi zajedničkoga rada komunikacijskih i pravnih stručnjaka na procesima?
Navedene teme razmatrat ćemo tijekom panela na kojemu smo okupili vodeće hrvatske odvjetnike.

 

PANELISTI: Jadranka Sloković, Čedo Prodanović, Ljubo Pavasović Visković, Mako Kallay, Ivo Farčić

MODERATOR: Ankica Mamić