Davor Rostuhar

putopisac i fotograf Davor Rostuhar

Od 2001. godine profesionalno se bavi fotografijom i pisanjem. Godine 2008. dobiva status slobodnoga umjetnika književnika, a do danas je objavio sedam knjiga te više od 200  reportaža  i 10 000  fotografija  u različitim tiskovinama.

Knjige koje je napisao su Polarni san, U zemlji zmaja, National Geographic –  Hrvatska iz zraka – fotomonografija, Degustacija slobode, Džungla, Na putu u skrivenu dolinu, Samo nek’ se kreće.

Od 2001. godine profesionalno se bavi fotografijom i pisanjem. Godine 2008. dobiva status slobodnoga umjetnika književnika, a do danas je objavio sedam knjiga (Polarni san, U zemlji zmaja, National Geographic –  Hrvatska iz zraka – fotomonografija, Degustacija slobode, Džungla, Na putu u skrivenu dolinu, Samo nek’ se kreće) te više od 200  reportaža  i 10 000  fotografija  u različitim tiskovinama. U 2018. godini S dvojicom kolega 2002. godine osnovao je Klub za ekspedicionizam i kulturu , koji se bavi organiziranjem ekspedicija u najzabačenije zakutke svijeta te predstavljanjem svjetskih kultura u Republici Hrvatskoj. Voditelj je i organizator niza kulturnih edukativnih programa: obrazovne izložbe plakata Hrvatska iz zraka, putujuće izložbe na solarni pogon National Geographic – Hrvatska iz zraka, Put oko svijeta u pola sata, Papua Nova Gvineja, Tjedan tibetanske kulture i dr.

Polarni san

Što čovjek treba učiniti da bi ostvario svoj san? Da bi odgovorio na to pitanje, Davor Rostuhar postavio si je cilj daleko izvan svoje komforne zone, točnije – najdalje moguće, na sam kraj svijeta, na Južni pol.

Prehodao je 1200 kilometara od obale Antarktike do Južnoga pola kroz najekstremniji teren na svijetu na jedan od najtežih načina - samostalno i bez potpore (eng. solo, unsupported & unassisted). Davor Rostuhar na svojemu nesvakidašnjemu primjeru pokazat će kako uz dobru pripremu, pažljivo učenje, posvećenost pojedinostima, rad na sebi, ustrajnost, pravilnu motivaciju i usklađivanje s vrijednostima čak i vrlo ambiciozni ciljevi mogu postati dohvatljivi. Četrdeset sedam je dana koračao prema jugu kroz najekstremniji okoliš na planetu, okružen posve ravnim bijelim horizontom lišenim bilo kakve pojedinosti, sve dok na njemu naposljetku nije ugledao cilj – Južni pol. S tim pokrićem danas posve legitimno tvrdi da nijedan horizont nije predaleko.