Marin Strmota

docent na Katedri za demografiju Marin Strmota

Dr. sc. Marin Strmota docent je na Katedri za demografiju Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u okviru koje sudjeluje u izvođenju nastave na preddiplomskome i diplomskome studiju iz kolegijâ Demografija, Ekonomika rada i Demografsko-socijalni razvoj.

Autor je više znanstvenih i stručnih radova te dobitnik nagrade Mijo Mirković Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koja mu je dodijeljena 2011. godine za znanstveni rad monografskoga sadržaja na temu Fertilitet i zaposlenost žena. Znanstveno se usavršavao na području statističkih metoda i tehnika u društvenim znanostima u inozemstvu, i to na Sveučilištu Essex u Colchesteru u Ujedinjenome Kraljevstvu. U razdoblju od studenoga 2016. do veljače 2018. godine obnašao je dužnost državnoga tajnika za demografiju pri Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Može li populacijska politika biti uspješna bez komunikacijske politike?

Društveno-gospodarski razvoj neke zemlje određen je veličinom i strukturom njezina stanovništva. Opće je poznata činjenica da Republika Hrvatska već niz godina bilježi veoma nepovoljne demografske trendove.

Provođenje sustavne i cjelovite populacijske politike preduvjet je opstanka jednoga naroda, ali i bilo koje druge razvojne politike koja se odnosi na život stanovništva i njegovu budućnost. Demografske će promjene kreatorima javnih politika i društvu općenito značiti velik izazov u desetljećima koja predstoje i zahtijevati oblikovanje nove ekonomske, porezne, zdravstvene, mirovinske, obrazovne, socijalne i obiteljske politike te drugih razvojnih politika. Takve promjene nisu moguće bez promišljenoga strateškog komuniciranja i kvalitetnih odnosa s javnošću.