Gabrijela Kišiček

Odjel za fonetiku, Filozofski fakultet Gabrijela Kišiček

Doc. dr. sc. Gabrijela Kišiček zaposlena je na Odsjeku za fonetiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje predaje kolegije Govornička argumentacija i Povijest govorništva, a surađuje na kolegijima Govorništvo, Govorničke vještine, Kultura javnoga govora, Komunikacija u nastavi te Neverbalna komunikacija.

Posljednjih deset godina kao vanjski suradnik radi na Novoj TV na pripremi novinarâ i voditeljâ za govor u elektroničkim medijima. Suautorica je knjige Retorika i društvo te autorica knjige Retorika i politika, u kojima obrađuje retoričke aspekte javnoga govora političarâ, ali i drugih govornih profesionalaca. Objavila je više od 30 znanstvenih i stručnih radova iz područja retorike i javnoga govora, izlagala na međunarodnim konferencijama te održala desetak pozvanih predavanja na uglednim međunarodnim institucijama.

Članica je nadzornoga odbora međunarodnoga udruženja Association for Informal Logic and Critical Thinking. Također je članica znanstvenoga odbora European Conference for Argumentation te upravljačkoga odbora međunarodne akcije European Network for Argumentation and Public Policy Analysis.

Medijska radionica za učinkovitiji pristup

Vještina javnoga nastupa uvježbava se i usavršava. Iako javni govor nerijetko izaziva nelagodu, on se uz vježbu i trud može pretvoriti u samo jedan od lako savladivih zadataka.

Radionica će istaknuti osnove za bolju pripremu nastupa (inventio, dispositio, elocutio, memoria i actio) koje su jednake neovisno o vrsti i trajanju javnoga govora. Uz savjete za bolje prikupljanje, raspoređivanje, stil, upamćivanje i izvedbu, na radionici će se najveća pozornost posvetiti posljednjoj od navedenih faza – boljoj, uspješnijoj i učinkovitijoj govornoj izvedbi i svim elementima koji je čine. Često se zaboravlja da slušatelji o nama donose dojam već nakon prvih 20-ak sekundi slušanja, a u idućim minutama to mišljenje ili potvrđuju ili ga opovrgavaju (vrlo se često tada stvoreno mišljenje ne mijenja). Zbog toga je važno da izvedbeno govornik bude siguran, samopouzdan (ili barem da stvara takav dojam) te da svojim nastupom već u prvim minutama impresionira.