Igor Ćutuk

magistar novinarstva i odnosa s javnošću Igor Ćutuk

Igor Ćutuk magistar je novinarstva i odnosa s javnošću. Pored uspješne karijere radijskoga novinara i inozemnoga dopisnika, svojim se djelovanjem i znanstvenim radom zalaže za podizanje razine poslovne komunikacije u Republici Hrvatskoj.

O tomu svjedoči i 2011. godine objavljeni Jezični priručnik Coca-Cole HBC Hrvatska (prirucnik.hr) kojemu je jedan od autora. Tijekom godina stekao je veliko iskustvo u komunikacijama i odnosima s javnošću, ponajviše u tvrtki Coca-Cola HBC Hrvatska, a potom i na Hrvatskoj radioteleviziji, te ostvario brojne međunarodno prepoznate, priznate i nagrađene komunikacijske projekte. Veliko iskustvo stekao je i u kriznome komuniciranju. Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pohađa doktorski studij informacijskih i komunikacijskih znanosti. U siječnju 2018. godine izabran je u naslovno suradničko zvanje asistenta u području društvenih znanosti, polju informacijskih i komunikacijskih znanosti. Asistent je na predmetima iz područja odnosa s javnošću i poslovnoga komuniciranja na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu te predavač na Veleučilištu VERN i na nekoliko drugih veleučilišta.

Jezik odnosa s javnošću u praksi

Stručnjaci za odnose s javnošću u praksi se nerijetko susreću s nerazumljivim nazivima iz svoje struke i drugih struka, ponajviše iz engleskoga jezika, nepreciznim prijevodima, nejasnim izrazima te, na kraju, nerijetko i s porukama koje nisu razumljive svima.

Kako je poruka (informacija) temeljni alat odnosa s javnošću, ona mora biti precizna, jasna i općerazumljiva. Upravo će se stoga na radionici analizirati jezik odnosa s javnošću u različitim stručnim područjima, istaknuti najčešći problemi u poslovnoj komunikaciji i svakodnevnome komuniciranju te ponuditi kvalitetna rješenja za uspješnu i besprijekornu komunikaciju u svakodnevnome radu stručnjaka za odnose s javnošću.

 

Voditelji radionice:
dr. sc. Lana Hudeček i Igor Ćutuk, mag. nov. et rel. publ.