Ivana Jeleč

Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment Ivana Jeleč

Voditeljica Centra za odnose s javnošću i predavačica na Edward Bernays University Collegeu gdje predaje na kolegijima iz odnosa s javnošću te španjolskog i talijanskog jezika.

Bavljenje odnosima s javnošću započela je 2013. u agenciji za odnose s javnošću Millenium promociji. Osim na matičnoj instituciji, predaje i na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu te Poslovnom veleučilištu Zagreb. Diplomirala je Novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti te Španjolski jezik i književnost i Talijanski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Autorica je i suautorica više znanstvenih radova. Članica je Hrvatske udruge za odnose s javnošću.

Kad social diktira PRavila igre

Hrvatska ima social media managera koliko i hrvatska reprezentacija izbornika. Svi znamo što je, a što nije dopušteno činiti na društvenim mrežama.

Naravno, zlatnog pravila komunikacije nema iako su odgovarajuće fotografije, hashtagovi i tagovi sveprisutna kombinacija gotovo svih društvenih mreža. No, što se dogodi s komunikacijom kad se bijesna virtualna zajednica obruši na sve naše stranice na društvenim mrežama? Kako komunicirati kad gnjevni sudionici nagradnog natječaja zahtijevaju svoju nagradu iako na nju nemaju pravo ili kad nestane avion vaše kompanije iznad Sredozemlja? Odgovore na pitanja kao upravljati krizom i je li to uopće moguće dat će vam Maja Samardžić Gašpar, predavačica na Edward Bernays University Collegeu i izvršna direktorica agencije za digitalni marketing mDIGITAL, te Ivana Jeleč, predavačica i voditeljica Centra za odnose s javnošću Edward Bernays University Collegea.