Lana Hudeček

znanstvena savjetnica Lana Hudeček

Lana Hudeček znanstvena je savjetnica u trajnome zvanju zaposlena u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

U svojemu znanstvenom radu bavi se u prvome redu suvremenom jezičnom normom, terminologijom, leksikologijom i leksikografijom, sintaksom, jezikom u poslovnoj komunikaciji i odnosima s javnošću, jezikom medija te poviješću jezika. Voditeljica je istraživačkoga projekta Hrvatske zaklade za znanost Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik te institutskih projekata Religijski pravopis i Muško i žensko u hrvatskome jeziku. Autorica je velikoga broja knjiga (uključujući temeljne normativne priručnike) i radova iz tih područja. Urednica je portala Jezični savjetnik (jezicni-savjetnik.hr) i Bolje je hrvatski (bolje.hr) te znanstveno-popularnoga časopisa Hrvatski jezik. Članica je više uredništava domaćih i svjetskih časopisa, uključujući časopis Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje te Bulletin of the Terminological Commission under the ICSS. Članica je International Committee of Slavonic Scholars, Terminology Commission, predsjednica organizacijskoga odbora skupa E-rječnici i e-lekikografija, članica organizacijskoga odbora skupa Hrvatski sintaktički dani te Savjeta za jezik i govor HRT-a. Predaje jezične kolegije na Veleučilištu Vern’, sudjelovala je predavanjima u mnogim kolegijima na diplomskom i doktorskom studiju na hrvatskim sveučilištima te održala niz pozvanih predavanja u Hrvatskoj i inozemstvu.

Jezik odnosa s javnošću u praksi

Stručnjaci za odnose s javnošću u praksi se nerijetko susreću s nerazumljivim nazivima iz svoje struke i drugih struka, ponajviše iz engleskoga jezika, nepreciznim prijevodima, nejasnim izrazima te, na kraju, nerijetko i s porukama koje nisu razumljive svima.

Kako je poruka (informacija) temeljni alat odnosa s javnošću, ona mora biti precizna, jasna i općerazumljiva. Upravo će se stoga na radionici analizirati jezik odnosa s javnošću u različitim stručnim područjima, istaknuti najčešći problemi u poslovnoj komunikaciji i svakodnevnome komuniciranju te ponuditi kvalitetna rješenja za uspješnu i besprijekornu komunikaciju u svakodnevnome radu stručnjaka za odnose s javnošću.

 

Voditelji radionice:
dr. sc. Lana Hudeček i Igor Ćutuk, mag. nov. et rel. publ.