Micro-moments

Micro-moments

Nikola Jellačić

Život se ne živi u godinama, ni u danima, pa čak ni u satima. Život se živi u trenutcima, u mikrotrenutcima. Saznajte kako Google gleda na mikrotrenutke i kako potrebe korisnika pretvoriti u prednost u komunikaciji.