Može li populacijska politika biti uspješna bez komunikacijske politike?

Može li populacijska politika biti uspješna bez komunikacijske politike?

Marin Strmota

Društveno-gospodarski razvoj neke zemlje određen je veličinom i strukturom njezina stanovništva. Opće je poznata činjenica da Republika Hrvatska već niz godina bilježi veoma nepovoljne demografske trendove.

Provođenje sustavne i cjelovite populacijske politike preduvjet je opstanka jednoga naroda, ali i bilo koje druge razvojne politike koja se odnosi na život stanovništva i njegovu budućnost. Demografske će promjene kreatorima javnih politika i društvu općenito značiti velik izazov u desetljećima koja predstoje i zahtijevati oblikovanje nove ekonomske, porezne, zdravstvene, mirovinske, obrazovne, socijalne i obiteljske politike te drugih razvojnih politika. Takve promjene nisu moguće bez promišljenoga strateškog komuniciranja i kvalitetnih odnosa s javnošću.