Polarni san

Polarni san

Davor Rostuhar

Što čovjek treba učiniti da bi ostvario svoj san? Da bi odgovorio na to pitanje, Davor Rostuhar postavio si je cilj daleko izvan svoje komforne zone, točnije – najdalje moguće, na sam kraj svijeta, na Južni pol.

Prehodao je 1200 kilometara od obale Antarktike do Južnoga pola kroz najekstremniji teren na svijetu na jedan od najtežih načina - samostalno i bez potpore (eng. solo, unsupported & unassisted). Davor Rostuhar na svojemu nesvakidašnjemu primjeru pokazat će kako uz dobru pripremu, pažljivo učenje, posvećenost pojedinostima, rad na sebi, ustrajnost, pravilnu motivaciju i usklađivanje s vrijednostima čak i vrlo ambiciozni ciljevi mogu postati dohvatljivi. Četrdeset sedam je dana koračao prema jugu kroz najekstremniji okoliš na planetu, okružen posve ravnim bijelim horizontom lišenim bilo kakve pojedinosti, sve dok na njemu naposljetku nije ugledao cilj – Južni pol. S tim pokrićem danas posve legitimno tvrdi da nijedan horizont nije predaleko.